ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ

Layout 1

Layout 2

Guru Amar Das Ji (3rd Sikh Guru)

The major part of guru Amar Das Ji’s life, till  sixty years,  has been gone in  Devi pooja. Since his childhood , his father  saw to it that he also got up early to do pooja with him. When he grew older ,over the...

ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਕਲੀ ਦਲ)

1 ਫ਼ਰਵਰੀ                         -(SGPC)  ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ -ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਲ਼ਈ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ (1936) – ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ  ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਇਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ (ਸੰਨ 1966) 2    ” ...

Guru Teq Bahadar ( 9th Guru-Sikhism)

Guru Teq Bahadar was the 9th Guru  of Sikhs from 1665 until he beheaded in 1675. Tyaga Mal, his childhood name, was born  in the early hours of 1 April 1621 in Amritsar, Punjab, India,  and was the youngest son of Guru...

Layout 3

Guru Amar Das Ji (3rd Sikh Guru)

The major part of guru Amar Das Ji’s life, till  sixty years,  has been gone in  Devi pooja. Since his childhood , his father  saw to it that he also got up early to do pooja with him. When he grew older ,over the...

ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਕਲੀ ਦਲ)

1 ਫ਼ਰਵਰੀ                         -(SGPC)  ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ -ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਲ਼ਈ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ (1936) – ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ  ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਇਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ (ਸੰਨ 1966) 2    ” ...

Guru Teq Bahadar ( 9th Guru-Sikhism)

Guru Teq Bahadar was the 9th Guru  of Sikhs from 1665 until he beheaded in 1675. Tyaga Mal, his childhood name, was born  in the early hours of 1 April 1621 in Amritsar, Punjab, India,  and was the youngest son of Guru...

Guru Angad Dev Ji (2nd Guru-Sikh Religion)

Guru Angad Dev ( 31 March 1504 – 28 March 1552) Guru Angad Dev (bhai Lehna) was born on March 31, 1504 in aShe was married in 1519, when she was 13 years old. Khivi was married to Lahina for 20 years before he became...

Layout 4

Guru Amar Das Ji (3rd Sikh Guru)

The major part of guru Amar Das Ji’s life, till  sixty years,  has been gone in  Devi pooja. Since his childhood , his father  saw to it that he also got up early to do pooja with him. When he grew older ,over the...

ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਕਲੀ ਦਲ)

1 ਫ਼ਰਵਰੀ                         -(SGPC)  ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ -ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਲ਼ਈ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ (1936) – ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ  ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਇਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ (ਸੰਨ 1966) 2    ” ...

Guru Teq Bahadar ( 9th Guru-Sikhism)

Guru Teq Bahadar was the 9th Guru  of Sikhs from 1665 until he beheaded in 1675. Tyaga Mal, his childhood name, was born  in the early hours of 1 April 1621 in Amritsar, Punjab, India,  and was the youngest son of Guru...

Guru Angad Dev Ji (2nd Guru-Sikh Religion)

Guru Angad Dev ( 31 March 1504 – 28 March 1552) Guru Angad Dev (bhai Lehna) was born on March 31, 1504 in aShe was married in 1519, when she was 13 years old. Khivi was married to Lahina for 20 years before he became...

Guru Ram Das Ji (4th Guru- Sikhism)

Bhai Jetha was born on 24 September 1534 in a family belonging to the Sodhi gotra (clan) of the Khatri caste in Chuna Mandi, Lahore. His  mother Mata Daya died when he was infant. His father passed away when he was...

Layout 5

Guru Amar Das Ji (3rd Sikh Guru)

The major part of guru Amar Das Ji’s life, till  sixty years,  has been gone in  Devi pooja. Since his childhood , his father  saw to it that he also got up early to do pooja with him. When he grew older ,over the...

ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਕਲੀ ਦਲ)

1 ਫ਼ਰਵਰੀ                         -(SGPC)  ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ -ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਲ਼ਈ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ (1936) – ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ  ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਇਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ (ਸੰਨ 1966) 2    ” ...

Guru Teq Bahadar ( 9th Guru-Sikhism)

Guru Teq Bahadar was the 9th Guru  of Sikhs from 1665 until he beheaded in 1675. Tyaga Mal, his childhood name, was born  in the early hours of 1 April 1621 in Amritsar, Punjab, India,  and was the youngest son of Guru...

Guru Angad Dev Ji (2nd Guru-Sikh Religion)

Guru Angad Dev ( 31 March 1504 – 28 March 1552) Guru Angad Dev (bhai Lehna) was born on March 31, 1504 in aShe was married in 1519, when she was 13 years old. Khivi was married to Lahina for 20 years before he became...

Guru Ram Das Ji (4th Guru- Sikhism)

Bhai Jetha was born on 24 September 1534 in a family belonging to the Sodhi gotra (clan) of the Khatri caste in Chuna Mandi, Lahore. His  mother Mata Daya died when he was infant. His father passed away when he was...

Layout 6

Layout 7

Layout 8

ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਕਲੀ ਦਲ)

1 ਫ਼ਰਵਰੀ                         -(SGPC)  ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ -ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਲ਼ਈ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ (1936) – ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ  ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਇਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ (ਸੰਨ 1966) 2    ” ...

Guru Angad Dev Ji (2nd Guru-Sikh Religion)

Guru Angad Dev ( 31 March 1504 – 28 March 1552) Guru Angad Dev (bhai Lehna) was born on March 31, 1504 in aShe was married in 1519, when she was 13 years old. Khivi was married to Lahina for 20 years before he became...

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਜਨਵਰੀ)

ਮੈ ਇੱਥੇ  ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ,ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ  ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦ ਹੈ,ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ...

Layout 9

Layout 10

Guru Amar Das Ji (3rd Sikh Guru)

The major part of guru Amar Das Ji’s life, till  sixty years,  has been gone in  Devi pooja. Since his childhood , his father  saw to it that he also got up early to do pooja with him. When he grew older ,over the...

Guru Teq Bahadar ( 9th Guru-Sikhism)

Guru Teq Bahadar was the 9th Guru  of Sikhs from 1665 until he beheaded in 1675. Tyaga Mal, his childhood name, was born  in the early hours of 1 April 1621 in Amritsar, Punjab, India,  and was the youngest son of Guru...

Guru Ram Das Ji (4th Guru- Sikhism)

Bhai Jetha was born on 24 September 1534 in a family belonging to the Sodhi gotra (clan) of the Khatri caste in Chuna Mandi, Lahore. His  mother Mata Daya died when he was infant. His father passed away when he was...

Translate »