SikhHistory.in

Category - Sikh Festivals

ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ( Part I))

ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਡਵਰਡ ਬੀ.ਟਾਈਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ” ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਜਟਿਲ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਲਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਨੂੰਨ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਆ  ਜਾਂਦੀਆਂ  ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ  ਮਨੁੱਖ...

ਹੋਲਾ ਮਹ੍ਹਲਾ ( ਸਿਖ ਕੋਮ ਦੀ ਹੋਲੀ ) 1700 –

ਭਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ 1 ਹਰ ਬਦਲਦਾ ਮੋਸਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ  ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਜਿਸਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ1 ਪ੍ਰਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੁਤ ਦੇ ਪਲਟੇ ਤੋਂ...