ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ

Dara Shikoh ( Eldest son of Shahajahan )

Category - Sikh history

Dara Shikoh ( Eldest son of Shahajahan )

Dara Shikoh also known as Dara Shukoh, born on  20th  March 1615 in Ajmer, Rajputana and  was the eldest son and heir-apparent of the  Mughal emperor Shah Jahan and Mumtaz Mahal. The prince was named by his father...

ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ

1 ਮਈ …………………1746 ਨੂੰ ਲੱਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜੰਗਲਾਂ  ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ                                           ...

Translate »