ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ

Category - Mughal emperors

ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ (1469-1708) Part II

ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਥੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਖੋਖਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ  ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਈਰਖਾ ਵਧ ਗਈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਵੀ ਲਗੀਆਂ l ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ...

ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (1775-1862)

ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ (1775-1862)(in two parts) ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ  ਦੀ ਬਾਗ ਡੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ  ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਕ , ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਚੜਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੋ ਲੈਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਕ  । ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਸਕਤਾ   ਕਮਜ਼ੋਰ...

ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (1775-1862) part 2

Continued………Part 1 ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ  ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀI ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਡਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਚਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਇਕ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ  ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਜਾਏ ਮੋਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈI ਉਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ...