ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ

ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ – ( ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ) – ( 1595 -1640 )

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 48ਵੀ ਪੋਉੜੀ  ਵਿਚ ਪੰਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾ  ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ  ਸਤ ਸੰਤੋਖ ,ਦਇਆ, ਧਰਮ . ਧੀਰਜ ਜਿਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂਆਂ ਵਕਤ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ   1 ਇਹਨਾ ਗੁਣਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜ ਸੀ ਰਾਜਸੀ ਬਲ ਦੀ ਜਿਸ...

Translate »