ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ

ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ

ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ

ਪਿਛੋਕੜ  ਜਦੋਂ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਖੀ ਉਦੋਂ ਇਥੇ 2 ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ 1 ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰ੍ਮਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ  ਦਾ ਦਬ ਦਬਾ ਸੀ 1 ਪਰ  ਦੋਨੋ ਧਰ੍ਮਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਚੇ ਸੁਚੇ ਤੇ ਉਚੇ ਅਸੂਲ...

ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ,  ਨਿਤਾਣਿਆ,  ਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਵਾਣ ਲਈ  ਜਿਤਨੀਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਦਿਤੀਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਸਦੀ  ਮਿਸਾਲ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ।  ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇ ਵਿਚ  ਇਸ...

Translate »