{:en}SikhHistory.in{:}{:pa}ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ{:}

ਭਗਤ ਭੀਖਣ (1480-1574)

ਭਗਤ ਭੀਖਣ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਵੀ  ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਜੀ ਨੂੰ  ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸੂਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਕਾਕੋਰੀ, ਲਖਨਉ ਵਿੱਚ 1480 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਇਆ “ਡਾ. ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ”  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ  ਦੇ ਰਾਜ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ  ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸੂਫੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ1 “ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕੋਰੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। “ਮੈਕਾਲਿਫ” ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 659, 660  ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਬੈਰਾਗ ਹੈ1 ਇਸ  ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂੱਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ, ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ਤੇ  ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਅਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲੁ ਇਹੁ ਅਖਾਉਧੁ ਸਾਰਾ

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਹੇ ਜਨ ਜਨੁ ਭੀਖਨੁ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ।।3।।1।।

ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਪੁੰਨਿ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਰਾਖਿਆ ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ

ਹਰਿ ਗੁਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਜਾਈ ਜੈਸੇ ਗੁੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ ।।ਰਹਾਉ।।

ਰਸਨਾ ਰਮਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸੁਣਨਾ ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ

ਕਹੁ ਭੀਖਨ ਦੁਇ ਨੈਨ ਸੰਤੋਖੇ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੋਈ।।4।।]

ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਕੀ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 

ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧ ਵਾਨੀ 

ਰੂਧਾ ਕੰਠੁ ਸਬਦੁ ਨਹੀ ਉਚਰੈ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪਰਾਨੀ 

ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਹਿ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ 

ਅਪਨੇ ਸੰਤਹ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ  ਰਹਾਉ 

ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਰਿ ਜਲਨਿ ਹੈ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ 

ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਜਿ ਖਰੀ ਭਈ ਵਾ ਕਾ ਅਉਖਧੁ ਨਾਹੀ 

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਇਹੁ ਅਉਖਧੁ ਜਗਿ ਸਾਰਾ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਹੈ ਜਨੁ ਭੀਖਨੁ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗ 659

 ਇਨਸਾਨ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਜਦ ਮਨੁਖ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ,ਸ਼ਰੀਰ ਢਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 1 ਇਸ ਸ਼ਰੀਰਕ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਮ੍ਰਿਤ।  ਭੀਖਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਰਸਤਾ  ਮੈਂ ਢੂੰਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾ ਗੁਨਗਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਟੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ॥3॥1॥) ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ:

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਪੁੰਨਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ 

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖਿਆ ਰਤਨੁ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ 

ਹਰਿ ਗੁਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ  ਜੈਸੇ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ  ਰਹਾਉ 

ਰਸਨਾ ਰਮਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖੁ ਸ੍ਰਵਨਾ ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ 

ਕਹੁ ਭੀਖਨ ਦੁਇ ਨੈਨ ਸੰਤੋਖੇ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਸੋਈ  ਅੰਗ 659

  (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ  ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਲੁੱਕਦਾ । ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰਸਾ ਸਵਾਦ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ ਗੂੰਗਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ॥1॥ਰਹਾਉ।

ਆਖਿਰ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ 1573 ਵਿਚ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ 1 ਆਪ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 1630-31 ਈ. ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ 1574 ਈਸਵੀ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ1

Print Friendly, PDF & Email

Nirmal Anand

15 comments

 • I’m writing to let you be aware of of the impressive encounter my wife’s child found using your webblog. She even learned some details, including how it is like to have an awesome helping nature to let many more with ease fully grasp some tortuous subject areas. You undoubtedly exceeded visitors’ expected results. Thanks for delivering these invaluable, trustworthy, revealing and also easy thoughts on your topic to Mary.

 • I wanted to draft you one tiny word to say thank you as before about the pleasing techniques you’ve provided on this site. It has been really remarkably generous with people like you to supply publicly what many individuals could possibly have supplied as an ebook to generate some profit on their own, primarily considering the fact that you could possibly have done it in case you wanted. The tactics in addition served to be a fantastic way to fully grasp someone else have a similar dreams the same as my own to realize more and more in respect of this matter. I’m certain there are lots of more fun sessions ahead for many who check out your site.

 • I wish to show some appreciation to you for bailing me out of such a crisis. After browsing throughout the the net and getting tricks that were not powerful, I thought my life was over. Existing devoid of the solutions to the problems you have solved through your entire report is a serious case, and ones which might have negatively affected my entire career if I had not come across your site. Your understanding and kindness in playing with every part was vital. I don’t know what I would have done if I had not discovered such a point like this. I’m able to at this time look ahead to my future. Thanks very much for this expert and results-oriented help. I won’t be reluctant to endorse your web sites to any individual who will need guidance on this matter.

 • My husband and i have been quite satisfied that Louis could round up his web research while using the precious recommendations he came across when using the web pages. It’s not at all simplistic to just be giving for free tips and tricks that other people might have been selling. We realize we now have the website owner to thank for that. The explanations you have made, the easy site menu, the relationships you make it possible to promote – it’s many astonishing, and it’s letting our son and the family consider that that subject is enjoyable, which is certainly rather pressing. Thank you for everything!

 • I needed to compose you a bit of observation in order to thank you very much over again on your amazing opinions you’ve documented above. This is really strangely open-handed of you to make unhampered what many of us could have supplied for an e book to generate some dough for their own end, notably seeing that you might well have tried it in the event you considered necessary. These creative ideas likewise worked as the good way to recognize that the rest have a similar passion like mine to see way more pertaining to this matter. I’m certain there are lots of more pleasurable times ahead for individuals who start reading your website.

 • Thank you for each of your work on this web page. My aunt really likes engaging in research and it is simple to grasp why. Most people hear all relating to the lively form you convey informative things by means of this blog and even improve participation from some other people on the topic so our own child is undoubtedly understanding a lot. Take pleasure in the rest of the new year. You are always performing a superb job.

 • Thank you for each of your efforts on this website. My mother delights in managing research and it’s really simple to grasp why. Most people hear all of the lively mode you make powerful suggestions through your web blog and as well as welcome response from people on this concept while our child has been studying a lot. Take pleasure in the remaining portion of the year. Your carrying out a first class job.

 • I enjoy you because of all of your work on this blog. My niece take interest in setting aside time for internet research and it is obvious why. My spouse and i know all concerning the compelling form you provide simple techniques via this website and in addition improve participation from people about this content while my girl is really starting to learn so much. Have fun with the remaining portion of the new year. You have been performing a powerful job.

 • My wife and i have been really cheerful that Michael could deal with his researching from the precious recommendations he discovered in your web pages. It is now and again perplexing just to possibly be giving for free helpful hints that many many people have been selling. So we figure out we now have you to thank for that. The entire explanations you made, the simple site navigation, the friendships your site help to engender – it’s many sensational, and it’s making our son in addition to our family imagine that the content is entertaining, which is extremely mandatory. Thank you for all the pieces!

 • My husband and i ended up being now excited that Raymond could conclude his investigations from your precious recommendations he had out of your web pages. It is now and again perplexing to just happen to be giving out tips and tricks that many many others might have been making money from. We really understand we now have the writer to give thanks to because of that. Those explanations you have made, the simple web site menu, the friendships you will help to engender – it’s everything awesome, and it is leading our son and the family know that this idea is thrilling, and that is extraordinarily vital. Thanks for everything!

 • My spouse and i got so ecstatic when Chris could deal with his investigations from your precious recommendations he received through your weblog. It is now and again perplexing just to always be making a gift of instructions which often people have been selling. And we all consider we need the writer to appreciate for this. The specific explanations you’ve made, the easy site menu, the friendships your site help to foster – it’s got all impressive, and it’s facilitating our son and our family understand the content is excellent, and that is particularly essential. Many thanks for everything!

 • I am just writing to make you know what a magnificent experience our princess obtained visiting the blog. She realized too many things, not to mention how it is like to possess a very effective teaching mood to get the rest easily fully understand some impossible subject areas. You really surpassed her expected results. Many thanks for providing those good, safe, educational as well as fun tips on that topic to Kate.

 • Thank you a lot for providing individuals with a very superb possiblity to read from this blog. It is usually so nice and full of amusement for me personally and my office co-workers to search your blog particularly thrice in a week to study the fresh things you have. And definitely, I am also actually fulfilled with all the awesome guidelines you give. Some 1 facts in this posting are undeniably the very best we have had.

 • I wanted to send you one very little observation to finally say thank you the moment again for these extraordinary tips you have provided at this time. It was simply wonderfully open-handed with people like you to make freely what exactly most of us might have distributed for an electronic book to help with making some dough for their own end, especially now that you could have tried it if you decided. The good ideas as well worked like the great way to be certain that other people have the same fervor similar to my very own to understand lots more with regards to this problem. I believe there are thousands of more enjoyable occasions up front for individuals that start reading your website.

 • Thank you a lot for giving everyone such a pleasant opportunity to read critical reviews from this site. It really is very fantastic and as well , packed with a lot of fun for me personally and my office friends to search your website not less than 3 times a week to find out the new guidance you will have. And lastly, I’m so certainly impressed with all the remarkable tricks you serve. Some 3 points on this page are honestly the very best we have all had.

Translate »