{:en}SikhHistory.in{:}{:pa}ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ{:}

ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਂ

ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਂ

ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ  ਹੈ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ,   “ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ॥ ਅਲਾਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ॥   (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ -1136) ਕਬੀਰ  ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਪੰਡਿਤ ਮੁਲਾਂ ਜੋ ਲਿਖ ਦੀਆ॥ ਛਾਡਿ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲੀਆ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 1159) ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੇਹੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ॥ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜਿਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 875) ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ-ਸਿੰਧੂ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇਸਿੰਧੂ ਤੋਂ  ਇੰਦੂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ  ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ।ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਆਰੀਆ ਕੁਲ ਦੇ ਅਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਆਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ , ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਭੀ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਫਾਰਸੀ ਲੋਕ ਭੀ ਹਿੰਦਵਾਸੀ ਅਰਥ  ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਰਸੀ ਲੁਗਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਲਾਮ, ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚੋਰ ਭੀ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ , ਜਿਸਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਆਦਾਤਰ  ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ   ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ  ਤੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਿਆਂ  ਤੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਬਣੇ , ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ  ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਖਿਆ, ਸਿੱਖਣਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ, ਚੇਲਾ, ਸ਼ਗਿਰਦ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਪਦੇਸ਼  ਮੰਨੇਣ ਵਾਲਾਂ ,ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੱਤ ਤੇ ਚਲਣ  ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂ  ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆ ਜਾਨਾਂ  ਵਾਰੀਆਂ  ਹਨ  ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰੇ ਹਨ l  ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ  ਬੇਸਹਾਰਾ, ਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਲਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ,ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਸ਼ਾ ਕਰਣ ਲਈ l ਔਰ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਆਉਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੱਦ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ? ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅੱਜ ਖੋਹੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ l

ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਇੱਕ ਤਾਂ  ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ  ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅਖੌਤੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਭੇਖੀ ਸਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਕੁਸ਼  ਦੀ ਉਲਾਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈlਪਰ ਜੇ ਮੰਨ  ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਕਿ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕੇ

ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੌਰੇਤ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਈਸਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਈਬਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿਕ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ-ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਨ । ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਚਰਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਦਿਕ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਯੂਰੋਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਨਤ ਕਰਦਾ, ਲਵਾਂ ਕਟਦਾ ਅਤੇ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਬਪਤਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪਟਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਨੇਊ ਪਹਿੰਨਦਾ, ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ, ਮੁਸਲਮ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈਂਦਾ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਬੋਦੀ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਵਾਲ ਕਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ  ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਦਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ । ਸਿੱਖ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਲੂਆ ਚੂਰਮਾਂ ਆਦਿਕ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਦ ਹਰ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਅਕਲ ,ਸ਼ਕਲ ਆਲੱਗ ਆਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ l ਉਹ ਵਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ  (ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ  ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ ਸੰਤ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਿਆਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ)

ਹਿੰਦੂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਪਿਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇl ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਰਣ ਬ੍ਰਹਮਣ, ਖਤਰੀ, ਸ਼ੂਦ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਵਰਨ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਵੇਦੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੱਤ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦਿਆਂ  ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹਰਦੁਆਰ ਪਾ ਕੇ ਗਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ।

ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਦਸ਼ਹਿਰਾ, ਹੋਲੀ, ਰਾਮ ਨੌਮੀ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਮਸਿਆ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਾਂਦ ਆਦਿਕ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਪੁਰਬ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਵੈਸਾਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਆਦਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਸੰਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਝੰਡੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਬਸੰਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ (ਮੁਲਾਕਾਤ) ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ ਆਦਿਕ, ਮੁਸਲਮਮਾਨ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹ ਜਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ, ਵਰਮਾ, ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਵ, ਦਾਸ ਆਦਿਕ। ਹਿੰਦੂ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਆਦਿਕ ਮਨੌਤਾਂ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਾਂ “ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ -611) ਤੂੰ ਸਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੁ ਹਮਾਰਾ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 97) ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 268) ਅਵਲਿ ਅਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭਿ ਬੰਦੇ॥ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭਿ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 1149) ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ॥ ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 1136) (ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਹਨ)

ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਈਸਾਈ। ਬਾਕੀ ਸ੍ਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨ੍ਹਾਭਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ “ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ “ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ” ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਪੱਸਟ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਕਿ “ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ”  ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਸਭ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਨਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਿੰਦੂ। ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪਰ ਖੇਤਰੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਫਰਤ ਕੇਵਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਬਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਨਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ। ਆਓ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਝਗੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥ ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ॥ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ,”ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ “ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਲੋਕ ਹੈl

                      ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕ ਖਾਲਸਾ ਵਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਫਤਹਿ

Print Friendly, PDF & Email

Nirmal Anand

Add comment

Translate »