ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ

ਭਾਈ ਸਜਾ

ਭਾਈ ਸਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ 1 ਅਜੇ ਭੋਗ ਨਹੀ ਸੀ ਪਿਆ 1 ਅਰਦਾਸ  ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ 1 ਮਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਪਿਆ 1 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਲ ਆ ਗਏ 1 ਭਾਈ ਸਿਖਾ ਬੈਠ ਜਾ , ਅਰਦਾਸ  ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ 1 ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ , ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ 1 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਿਖਾ ਬੈਠ ਜਾ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ  ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ1  ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ 1 ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤਕ ਰੁਕ ਜਾ 1 ਕਹਿਣ ਲਗਾ ,’ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬਚੇ ਭੁਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ 1 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੀ ਇਹ ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ. 1 ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਕ ਚਿਠੀ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜਾਈ  ਤੇ ਕਿਹਾ ਰਸਤੇ ਵਿਚ  ਇਸ ਜਗਹ ਤੇ ਬੁਧੂ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚਿਠੀ ਦੇ ਦੇਵੀਂ 1  ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ 1 ਬੁਧੂ  ਸ਼ਾਹ ਦੇ  ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚਿਠੀ ਪਕੜਾਈ  ਤੁਰਨ ਲਗਾ ਤੇ ਬੁਧੂ  ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ 1 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਨੂੰ ਨੋ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਾਂ1 ਸੋਚਣ ਲਗਾ ਚੰਗਾ ਮੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਆਇਆਂ ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ  ਨੋਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ 1 ਗਸ਼  ਖਾਕੇ ਡਿਗ  ਪਿਆ 1 ਬੁਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਉਠਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ 1 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ  ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਟੇ 1 ਜਾਣ  ਦਾ ਵਕ਼ਤ ਆ ਗਿਆ 1 ਭਾਈ ਬੁਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਚਿਠੀ ਪਕੜਾ ਦਿਤੀ ਕੀ ਇਹ ਚਿਠੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ 1 ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 1 ਤੇਨੂੰ ਚਿਠੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ  9 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ  ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀੰ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਕੈਦ ਵਿਚ  ਰਖੇਗਾ 1

ਉਧਰ ਜਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਚੇ ਭੁਖੇ ਹੀ ਸੋਣ   ਲਗੇ1  ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ1  ਪੜੋਸ ਦਾ ਇਕ ਸੇਠ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ 1 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਬਚੇ ਭੁਖੇ ਹਨ  ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੁਛ ਲੈ 1 ਬਾਹਰ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਝੁਗੀ ਦਿਸੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 1 ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਘਿਉ, ਆਟਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਵਾਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਤੀਆਂ.1 ਜਦ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਨਾ ਦੀ ਛਤ ਚੋਣ ਲਗੀ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟੀ ਲੇਕੇ ਆਓ ਮੈ ਤੁਹਾਤੀ ਛਤ ਦੀ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾ 1 ਬਚੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟੀ  ਪਟਨ ਲਗੇ ਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਦੇਗ  ਨਿਲਕ ਆਈ 1 ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਝੁਗੀ ਤੋ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਜਦ ਸਜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਝੁਗੀ ਨਾ ਦੇਖਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੁਗੀ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਬਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਰੁਲਦੇ ਹੋਣਗੇ 1 ਪੁਛਣ ਲਈ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ  1 ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਚੇ ਕਿਥੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋ ਉਸਦੀ ਬੀਵੀ ਨਿਕਲੀ  1 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਚਰਨਾ ਤੇ ਠਹਿ ਪਈ 1  ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ 1 ਸਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ , ਮੁੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ  ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਿਆ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੁਲ ਬਖਸਾਣ  ਲਈ 1 ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1 ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਚੇ ਸੁਚੇ ਤੇ ਉਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਲਾਜ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜ ਵੀ ਹੈ ਆਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚੇ ਤੇ ਸੁਚੇ ਬਨਣਾ ਪਵੇਗਾ 1 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ਪ੍ਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ 1 ਔਖੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ |

Print Friendly, PDF & Email

Nirmal Anand

Add comment

Translate »